หุ่นยนต์ยอดนักเตะ Relay Soccer Bot

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 14:30 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม หุ่นยนต์ยอดนักเตะ Relay Soccer bot

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ห้องกิจกรรม FabLab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

8 คน/ รอบ เหมาะสำหรับเด็ก 10 ปีขึ้นไป (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้และทดลองเชื่อมต่อวงจรสวิตช์รีเลย์ เพื่อใช้ในการควบคุมทิศทางของมอเตอร์ และกลไกการเคลื่อนไหวของตัวหุ่นยนต์

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณวัชระ บุญสุภากุล นักวิชาการ กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X