การแสดง The Big Bully คณะ Paper Monkey Theatre Ltd., ประเทศ Singapore

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 14:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การแสดง The Big Bully คณะ Paper Monkey Theatre Ltd., ประเทศ Singapore

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ห้องประชุมไอสไตน์ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รับ 100 คน/ รอบ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

Hungry Brush เป็น Big Bully เขามักจะหิวและกลั่นแกล้งเด็ก ๆ โดยแย่งอาหารของพวกเขาไปโดยไม่ขอดีๆ อยู่มาวันหนึ่ง Pan และ Sponge ตัดสินใจไปปิกนิกและพบกับ Hungry Brush บนสะพานข้ามคลอง The Big Bully, Hungry Brush รีดไถเงินจาก Pan and Sponge ก่อนที่จะปล่อยให้พวกเขาข้ามสะพาน Pan และ Sponge ต่อสู้และไม่ทำตามคําสั่งของ Hungry Brush Pan และ Sponge จะทำสําเร็จหรือไม่? Hungry Brush จะได้รับบทเรียนจากการกระทำของเขาและหยุดเป็น Big Bully หรือไหม

Hungry Brush is a Big Bully. He is always hungry and bullying kids by snatching their food away without asking politely. One day, Pan and Sponge decided to picnic and met Hungry Brush on their crossing bridge. The Big Bully, Hungry Brush, extorted money from Pan and Sponge before letting them cross the bridge. Pan and Sponge stood up for themselves and defied Hungry Brush’s order. Will Pan and Sponge succeed? Will Hungry Brush learn his lesson and stop being a Big Bully?

Puppet Making Workshop

Learn to make a flying duck with simple materials

ดำเนินกิจกรรมโดย

คณะ Paper Monkey Theatre Ltd., ประเทศ Singapore

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X