การแสดงประพณีแห่ข้าวพันก้อน คณะหุ่นชาติพันธุ์ลาวเวียง, นครสวรรค์ ประเทศไทยคณะฅนรักษ์หุ่นโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ / Takhliprachasan Conservation Team of Puppet (มีกิจกรรมร่วม)

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2566   11:00 - 12:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
11:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การแสดงประพณีแห่ข้าวพันก้อน คณะหุ่นชาติพันธุ์ลาวเวียง, นครสวรรค์ ประเทศไทย คณะฅนรักษ์หุ่นโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ / Takhliprachasan Conservation Team of Puppet

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. ห้องการแสดงวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระราม 9

รับ 100 คน/ รอบ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

การแสดงชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ ในสัมมนา puppet education

รายละเอียดกิจกรรม

บทย่อหุ่นชาติพันธุ์ลาวเวียง เรื่องหุ่นชาติพันธ์ุลาวเวียงเป็นโครงการที่นำเอาหุ่นกระบอกมาเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวประเพณีการแห่ข้าวพันก้อนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองจิกรีจะร่วมกันปั้นข้าวเหนียวที่นึ่งจนสุกแล้ว ให้ได้ครบหนึ่งพันก้อนเพื่อบูชาพระคาถา 1,000 คาถาแล้วนำไปบูชาพระอุปคุตในช่วงเวลาเช้ามืด (ประมาณตีสี่ตีห้า) ซึ่งจากเดิมประเพณีแห่ข้าวพันก้อนเป็นประเพณีที่ได้มาจากชาวเวียงจันทน์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านชุมชนบ้านหนองจิกรี ที่ได้อพยพมาจากประเทศลาวจึงได้นำประเพณีนี้ติดตัวมาด้วย ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการนำข้าวเหนียวหนึ่งพันก้อนไปบูชาพระพุทธรูปจะทำให้ต้นข้าวออกมางอกงามได้ผลผลิตดี แต่ในปัจจุบันประเพณีแห่ข้าวพันก้อนเริ่มที่จะเลือนหายไปจากหมู่บ้านหนองจิกรี ชมรมวัฒนธรรม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จึงมีความต้องการที่จะฟื้นฟูและรักษาประเพณีนี้ไว้ให้สืบต่อไปจึงนำเอาหุ่นกระบอกมาเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว

Lao-Wiang Ethnic Puppets This project brings the puppets as the tools for presenting the Thousand Rice Ball Procession Ceremony of Lao-Wiang Ethnic, which is a merit tradition of the local community: Ban Nong Chikree. Villagers make a thousand sticky rice and then put it into bamboo baskets. They are used for praying and offering a Buddhist saint, Phra Upagutta, at dawn. The ceremony originated from Wiang-Jan natives, an ancestor of people in Ban Nong Chikree who emigrated with this tradition from Laos. Local people believe that offering a thousand sticky rice balls to the Buddha will cause a good harvest. The Thousand Rice Ball Procession Ceremony has begun to disappear from Nong Chikree Village. Takhliprachasan Cultural Club wants to restore and preserve this tradition by using puppets as a medium to tell stories.

ดำเนินกิจกรรมโดย

คณะหุ่นชาติพันธุ์ลาวเวียง, นครสวรรค์ ประเทศไทย
คณะฅนรักษ์หุ่นโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ / Takhliprachasan Conservation Team of Puppet

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X