Simple and Powered Machines: Dragster หุ่นยนต์รถซิ่งวิ่งทางตรง”

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2566   10:00 - 11:00 น.

ผู้จัดงาน
-

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
10:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
฿50

รายละเอียด

กิจกรรม Simple and Powered Machines: Dragster  หุ่นยนต์รถซิ่งวิ่งทางตรง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ห้อง IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 7 ปี ขึ้นไป  รับ 30 คน/ รอบ (มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)

รายละเอียดกิจกรรม

สร้างฐานปล่อย และรถแข่ง Dragster เรียนรู้การทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น การทดเฟือง รอบการหมุนของเฟืองฝึกปรับแต่งโครงสร้างรถ พร้อมภารกิจปล่อยยังไงให้รถไปได้ไกลที่สุด โดยชุดสื่อ Simple & Powered Machines

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล

คุณสุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

-

ไม่ระบุ
X