Simple and Powered Machines: Dragster หุ่นยนต์รถซิ่งวิ่งทางตรง”

วันที่จัดงาน
25 พฤศจิกายน 2566   15:00 - 16:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
15:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม Simple and Powered Machines: Dragster  หุ่นยนต์รถซิ่งวิ่งทางตรง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. – 16.00 น. ห้อง FABLAB ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 7 ปี ขึ้นไป  รับ 30 คน/ รอบ (มีค่าธรรมเนียม 50 บาท)

รายละเอียดกิจกรรม

สร้างฐานปล่อย และรถแข่ง Dragster เรียนรู้การทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น เช่น การทดเฟือง รอบการหมุนของเฟืองฝึกปรับแต่งโครงสร้างรถ พร้อมภารกิจปล่อยยังไงให้รถไปได้ไกลที่สุด โดยชุดสื่อ Simple & Powered Machines

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล

คุณสุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X