EV3: Motor – Delivery Robot หุ่นยนต์ส่งของใหม่ไวถึงที่

วันที่จัดงาน
25 พฤศจิกายน 2566   10:00 - 11:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
10:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
฿50

รายละเอียด

กิจกรรม EV3: Motor – Delivery Robot  หุ่นยนต์ส่งของใหม่ไวถึงที่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.ห้อง IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 9 ปี ขึ้นไป  รับ 30 คน/ รอบ (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/คน)

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการ Coding หุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ ผ่านภาษา Scratch ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ ด้วยวิธีการกำหนดรอบล้อ ไปกับภารกิจส่งของให้ไวและแม่นยำ โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO® MINDSTORMS® EV3

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล

คุณสุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X