การแสดง The Birth of Garuda 25 คณะ Komunitas SABA NUSA ประเทศ Indonesia

วันที่จัดงาน
24 พฤศจิกายน 2566   14:00 - 16:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
14:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การแสดง The Birth of Garuda 25 คณะ Komunitas SABA NUSA ประเทศ Indonesia

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ห้อง IT Auditorium ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ 400 คน/ รอบ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

เรื่องเล่าถึงการกําเนิดของ ครุฑ ลูกชายผู้ยิ่งใหญ่ของนางวินตา เขาช่วยแม่ของเขาจากการถูกนำไปเป็นทาสของนาค ครุฑ ตามหาน้ําแห่งชีวิตบนสวรรค์และเอาชนะเทวดาได้ เขายังทําลายพลังของนาคและให้อิสระแก่แม่ของเขา ครุฑผู้ยิ่งใหญ่สละชีวิตเพื่อ ทําหน้าที่เป็นพาหนะของพระวิษณุ

This story describes the birth of Garuda, the mighty son of Winata.  He saved his mother from being colonized by snakes (taksaka).  Garuda seeks the water of life in heaven and defeats the gods.  He also destroys the power of the snakes and gives his mother freedom. The mighty Garuda gave his life to serve as the mount of Wisanu.

Workshop: Wayang Kulit and Wayang Golek

ดำเนินกิจกรรมโดย

Komunitas SABA NUSAประเทศ Indonesia

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X