Bee Bot & EV3: Ultrasonic Sensor หุ่นยนต์สองสหาย

วันที่จัดงาน
24 พฤศจิกายน 2566   14:00 - 15:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
14:30

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
฿50

รายละเอียด

กิจกรรม Bee Bot & EV3: Ultrasonic Sensor หุ่นยนต์สองสหาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ห้อง IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 9 ปี ขึ้นไปรับ 30 คน/ รอบ (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/คน)

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการฝึกจัดลำดับขั้นตอนการเขียนโค้ด ทั้งง่ายและซับซ้อน พัฒนาทักษะการวางแผนการทำงาน เพื่อให้หุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน โดยใช้ชุดสื่อการเรียนรู้  LEGO® MINDSTORMS® EV3 และ BeeBot

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล

คุณสุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

กองส่งเสริมการเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X