สังเวียน โรบอทนักปล้ำ Zumo Robot

วันที่จัดงาน
24 พฤศจิกายน 2566   10:30 - 12:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
10:30

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม สังเวียน โรบอทนักปล้ำ Zumo Robot 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  ห้องกิจกรรม FABLAB ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ 8 คน/ รอบ เหมาะสำหรับเด็ก 10 ปีขึ้นไป (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้และทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Zumo ด้วยภาษา C++ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการควบคุมตัวหุ่นยนต์ พร้อมทำการทดลองแข่งขัน

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณวัชระ บุญสุภากุล นักวิชาการ กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักทางด้านวิทยาศาตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X