WeDo2.0 Race Car หุ่นยนต์รถซิ่ง..วิ่งสู้ฟัด

วันที่จัดงาน
24 พฤศจิกายน 2566   10:00 - 11:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
10:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
฿50

รายละเอียด

กิจกรรม WeDo2.0 Race Car หุ่นยนต์รถซิ่ง..วิ่งสู้ฟัด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 11.00 น.  ห้อง IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 7 ปี ขึ้นไป  รับจำนวน 30 คน (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/คน)

รายละเอียดกิจกรรม

เรียนรู้การทำงานของเครื่องยนต์เบื้องต้น การหมุนของล้อสายพานและขนาดของล้อต่อการเคลื่อนที่ พร้อมฝึกทักษะในการอ่านแบบ เพื่อประกอบรถแข่งวิ่งสู้ฟัดที่ควบคุมผ่านการเขียนโค้ดอย่างง่าย โดยใช้ชุดสื่อ LEGO® Education WeDo 2.0

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณพิมลพรรณ จันทรพิมล

คุณสุชิราภรณ์ ชัยเฉลิมวรรณ

กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X