การอบรม “การใช้ควบคุมแบบ P – Controller ในหุ่นยนต์ด้วย LEGO ® Education SPIKE ™ Prime”

วันที่จัดงาน
23 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 15:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การอบรม “การใช้ควบคุมแบบ P – Controller ในหุ่นยนต์ด้วย LEGO ® Education SPIKE ™ Prime”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้องกิจกรรม IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 12 ปี ขึ้นไป รับ 30 คน (จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

เพิ่มความแม่นยำของหุ่นยนต์ด้วย การนำระบบควบคุมแบบป้อนกลับมาใช้กับ LEGO ® Education SPIKE ™ Prime และการประยุกต์ P-controller ใช้ในรูปแบบต่างๆเช่น การใช้ P-controller กับเซนเซอร์วัดแสง และเซนเซอร์วัดระยะทาง เป็นต้น

ดำเนินกิจกรรมโดย

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

คุณพงศกร พันธุมะโน บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X