Linkage Arms Toys

วันที่จัดงาน
23 พฤศจิกายน 2566   11:00 - 12:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
11:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
฿50

รายละเอียด

กิจกรรม Linkage Arms Toys  

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  ห้องกิจกรรม Enjoy Maker Space ชั้น 1  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รับ 40 คน เหมาะสำหรับเด็ก 10 ปีขึ้นไป (ค่าธรรมเนียม 50 บาท/คน)

รายละเอียดกิจกรรม

ร่วมประดิษฐ์ผลงานโดยใช้หลักการของ Linkage ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนกลไกของหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ Maker Leaning (4D-Step)

ลักษณะกิจกรรม :  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใช้ชิ้นส่วนกลไก Linkage  เพื่อประดิษฐ์เป็นผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามจินตนาการหรือตามตัวอย่าง เมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดประดิษฐ์หุ่นไทยสายเชิด จำนวน 1 แบบ เพื่อนำกลับไปทำที่บ้าน

ดำเนินกิจกรรมโดย

นายเปรมชัย  บุญเรือง ตำแหน่ง นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X