การอบรม “สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย LEGO ® Education SPIKE ™ Prime”

วันที่จัดงาน
23 พฤศจิกายน 2566   10:00 - 12:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
10:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การอบรม “สนุกกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย LEGO ® Education SPIKE ™ Prime”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ห้อง IT Lab ชั้น 1  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 12 ปี ขึ้นไป รับ 30  คน (จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านชุดสื่อการเรียนรู้ LEGO ® Education SPIKE ™ Prime ด้วยกิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ทำภารกิจ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ทุกเพศที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

ดำเนินกิจกรรมโดย

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

คุณปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X