การอบรม “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์พร้อมกล้องอัจฉริยะด้วย Ai Nova”

วันที่จัดงาน
22 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 15:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การอบรม “การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์พร้อมกล้องอัจฉริยะด้วย Ai Nova”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้อง IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ 30 คน (จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน)  เหมาะสมกับเด็ก 12 ปี ขึ้นไป (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

ส่วนต่างๆได้ โดยในส่วนของกิจกรรมเราจะทำการเขียนโค้ดเพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น และการนำเซนเซอร์ต่างๆเข้ามาใช้งานร่วมด้วยเช่น Wondercam, Color Sensor, Ultrasonic

ดำเนินกิจกรรมโดย

คุณณัฐพล ผดุงทรัพย์

คุณนิคม เมืองโคตร

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X