การแสดง A Slow Tale คณะ Theatre Danny & Dessi ประเทศ Bulgaria

วันที่จัดงาน
22 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 14:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การแสดง A Slow Tale

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ห้องการแสดงวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระราม 9

รับ 180 คน/ รอบ  (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

A Slow Tale is a delightful family-friendly story that follows the adventures of Moody the snail, who is the slowest snail in the entire forest. Despite the others’ taunts, Moody overcomes his fears and triumphs over adversity with the power of his mind, leaving a lasting mark on the hearts of both young and old alike. A Slow Tale is a heartwarming narrative that teaches the value and beauty of friendship and mutual support, inspiring us all to embrace our strengths and unique qualities. It encourages us to recognize the limitless possibilities that lie within each of us. The final words of the performance beautifully summarize this message: “Think, think, think, my friend, for with thinking, you’ll go beyond the end!”

A Slow Tale เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ติดตามการผจญภัยของหอยทาก Moody ซึ่งเป็นหอยทากที่ช้าที่สุดในป่า แม้จะมีการ เยาะเย้ยของคนอื่น แต่มูดี้ก็เอาชนะความกลัวของเขา และเอาชนะความทุกข์ยากด้วยพลังแห่งจิตใจของเขา ทิ้งร่องรอยแห่งความ สุขไว้ในหัวใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ A Slow Tale เป็นการเล่าเรื่องที่อบอุ่นใจซึ่งสอนคุณค่าและความงามของมิตรภาพและการ สนับสนุนซึ่งกันและกัน สร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนยอมรับจุดแข็งและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา มันกระตุ้นให้เรา ตระหนักถึงความมหัศจรรย์ที่ไร้ขีดจํากัดที่อยู่ในตัวเราแต่ละคน คําพูดสุดท้ายของการแสดงสรุปข้อความนี้อย่างสวยงาม: “คิด คิด คิด เพื่อนของฉัน เพราะด้วยการคิดคุณจะไปไกลได้ไม่มีวันสิ้นสุด”

workshop Theatre Danny & Dessi, Bulgaria  Puppets Come Alive” / A Wonderland of Creativity

An educational, playful workshop called “PUPPETS COME ALIVE” / A Wonderland of Creativity / in two parts:

  1. A brief history of Puppet Theater and introduction to various types of puppets/demonstration and guidance on operating different types of theatrical puppets /
  2. Practical Activity with audience participation, aimed at mastering the fundamental techniques of operating glove puppets / ‘Petrushka’.

เวิร์กชอปเพื่อการศึกษาที่เรียกว่า “PUPPETS COME ALIVE” / A Wonderland of Creativity / แบ่งเป็นสองส่วน:

  1. ประวัติโดยย่อของโรงละครหุ่นกระบอกและการแนะนําหุ่นประเภทต่าง ๆ / การสาธิตและคําแนะนําในการดําเนินการหุ่นละคร ประเภทต่าง ๆ /
  2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มีการมีส่วนร่วมของผู้ชม มุ่งเป้าไปที่การเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการใช้หุ่นถุงมือ / ‘petrushka’

ดำเนินกิจกรรมโดย

Theatre Danny & Dessi, Bulgaria

 

 

 

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X