การอบรม “สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพด้วย LEGO ® Education BricQ Motion Essential”

วันที่จัดงาน
21 พฤศจิกายน 2566   13:00 - 15:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
13:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การอบรม “สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กายภาพด้วย LEGO ® Education BricQ Motion Essential”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ห้องกิจกรรม FABLAB ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 6 ปี ขึ้นไป รับได้ 30 คน (จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

สนุกกับการเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กายภาพในรูปแบบของกีฬาที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคย ผ่านชุดการเรียนรู้จาก LEGO ® Education BricQ Motion Essential แล้วทุกคนจะได้รู้จักกับของเล่นที่ไม่ใช่แค่เล่น

ดำเนินกิจกรรมโดย

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

คุณปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ

คุณพงศกร พันธุมะโน

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X