การอบรม “MATATALAB Tale-bot Pro หุ่นยนต์จิ๋ว ความสามารถไม่จิ๋ว”

วันที่จัดงาน
21 พฤศจิกายน 2566   10:00 - 12:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
09:30

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรมการอบรม “MATATALAB Tale-bot Pro หุ่นยนต์จิ๋ว ความสามารถไม่จิ๋ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ห้องกิจกรรม IT Lab ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหมาะสมกับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 30 คน (จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 – 3 คน) (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

ร่วมฝึกพื้นฐานการ Coding แบบ Unplugged ผ่านการควบคุมหุ่นยนต์เพื่อทำกิจกรรมบนแผนที่อัจฉริยะ สำหรับน้อง ๆ ทุกเพศ

ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป แล้วน้อง ๆ จะได้รู้ว่าการ Coding นั่นง่ายเหมือนการอ่าน A B C

ดำเนินกิจกรรมโดย

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ

คุณปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ

คุณพงศกร พันธุมะโน

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X