การแสดง Vietnam Puppet Vistas คณะ Hai Phong Puppet Theatre ประเทศ Vietnam

วันที่จัดงาน
26 พฤศจิกายน 2566   16:00 - 17:00 น.

ผู้จัดงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

เริ่มลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา
16:00

วันเปิดจำหน่าย
8 พฤศจิกายน 2566   13:00

ราคาบัตร
ฟรี

รายละเอียด

กิจกรรม การแสดง Vietnam Puppet Vistas คณะ Hai Phong Puppet Theatre ประเทศ Vietnam

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ห้องการแสดงวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

รับ 300 คน/ รอบ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

รายละเอียดกิจกรรม

Vietnam’s Puppet Vistas” เป็นการแสดง 40 นาทีที่จะตรึงให้ผู้ชมในการสืบสานวัฒนธรรมเวียดนามจนกลายเป็นวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน การแสดงนี้เปิดแง่มุมต่างๆสู่การเจาะลึกชีวิตผู้คนในเวียดนามผ่านฝีมือของนักเชิดหุ่นมากความสามารถ

“Vietnam’s Puppet Vistas” is a mesmerizing 40-minute puppetry performance that brings to life the rich tapestry of Vietnamese culture and daily existence. Through the skilled hands of talented puppeteers, the show unfolds a captivating journey that dives deep into life in Vietnam.

ดำเนินกิจกรรมโดย

คณะ Hai Phong Puppet Theatre ประเทศ Vietnam

สนใจเข้าร่วมอีเวนต์

อีเวนต์นี้จบลงแล้ว

ผู้จัดงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาพันธ์หุ่นนานาชาติประเทศไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม TCEB องค์การมหาชน

สอบถาม แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ 1 กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย (ลงทะเบียนผ่าน https://nsm.welovebooking.net/onecampus)
ติดต่อ 02577 9999 ต่อ 2122 , 2123

กรณีที่ 2 กิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนภายในเว็บไซต์นี้ (https://happyevent.live/)
ติดต่อ admin@logicspace.co.th
X