พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Events at this location

ไม่มีกิจกรรม

X